Generelt

Timeshare er en af de mest bemærkelsesværdige historier i turistindustrien. Som en omfangsrig, veletableret og voksende del af turistindustrien, har timesharebranchen tiltrukket navne som Hilton, Marriott, Sheraton, Radisson, Airtours og Thomas Cook.

FT Managemet Report, West European Travel skriver: “Timeshare er en af de mest dynamiske sektorer på det europæiske feriemarked. Vækstraten for timeshare ligger på det dobbelte af de konventionelle rejse- og turistområder”.

Timeshare er feriebolig på delebasis. Et herligt alternativ til både sommerhus og charterferie. Og timeshareferiesteder har en standard, der ligger i luksusklassen. Lejlighederne er altid fuldt monteret ned til mindste detalje med smukke møbler, TV og oftest opvaskemaskine o.m.a. På kun 25 år blev timeshareindustrien den største indenfor feriesektoren, og den er stadig i hastig vækst. Og når man har købt en timeshare har man betalt sine fremtidige ferier i nutidens kroner.

Flere og flere erkender, at tilsyn og vedligeholdelse af f.eks. et sommerhus er en belastning både økonomisk og tidsmæssigt, især fordi man ikke udnytter sin feriebolig 52 uger om året. Og når man endelig er der, skal der males, repareres, slås græs o.m.a.

Som timeshareejer har man kun den tid, man har brug for, og man holder ferie fra første til sidste time. Her har andre sørget for al vedligeholdelse og rengøring, så man ved ankomst ikke kan se, at der har været andre i lejligheden.

Ved køb af en timeshare, f.eks. lejlighed 10 i uge 20, har man hvert år eneretten til lejlighed 10 i uge 20. Man kan selv anvende lejligheden i uge 20, man kan leje eller låne den ud, eller man kan gennem et byttesystem bytte den til f.eks. uge 52 i Florida.

Lovgivning

Den 23. februar 2011 trådte “Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.” i kraft. I henhold til denne har købere bl.a. krav på følgende:

 • 14 dages fortrydelsesret i hvilken periode der ikke må lægges nogen form for udbetaling eller depositum. Udnyttes fortrydelsesretten, skal der intet betales herfor.
 • Oplysning om parternes identitet og hjemsted samt nøjagtig angivelse af sælgers juridiske status.
 • Tid og sted for hver af parternes underskrivelse af aftalen.
 • Den nøjagtige karakter af den rettighed, aftalen vedrører, angivelse af betingelser for udøvelse, om rettighederne er opfyldt, eller hvis dette ikke er tilfældet, hvilket betingelser, der endnu ikke er opfyldt.
 • Nøjagtig beskrivelse af ejendommen og dens beliggenhed.
 • Et skøn over det beløb, forbrugeren evt. skal betale for anvendelsen af fællesfaciliteter og fælles tjeneste-ydelser, beregningsgrundlaget for udgifter i forbindelse med forbrugerens benyttelse af den faste ejendom, lovpligtige udgifter (skatter, afgifter m.v.) og andre administrative udgifter (serviceafgift).
  Nøjagtig angivelse af, i hvilket tidsrum den rettighed, aftalen vedrører, kan udøves, og efter omstændighederne ordningens varighed; angivelse af, fra hvilken dato forbrugeren kan udnytte den rettighed, kontrakten vedrører.
 • Eventuel mulighed for at deltage i en ordning med bytning og videresalg af den rettighed, kontrakten vedrører, samt eventuelle omkostninger, hvis sælger eller en af denne i aftalen udpeget tredjemand varetager denne ordning.
 • Oplysning om, til hvem klager i forbindelse med brugen af timesharen kan rettes.
 • De fælles tjenesteydelser (herunder belysning, vand, varme, vedligeholdelse, renovation), som forbrugeren har adgang til, og vilkår herfor.
 • Principperne for vedligeholdelse og reparation samt administration og drift af ejendommen.
 • Oplysning om, hvor langt der er fra den faste ejendom til offentlige transportmidler.
  Angivelse af, at erhvervelse ikke vil være forbundet med omkostninger, byrder eller forpligtelser for forbrugeren udover, hvad der er angivet i aftalen.
 • Køber kan træde tilbage fra (fortryde) aftale om køb ved at give mundtlig eller skriftlig underretning herom til ejendomsmægleren senest 14 kalenderdage efter aftalens indgåelse. Såfremt underretningen er skriftlig, anses fristen for overholdt, hvis underretningen herom er afsendt inden fristens udløb.
 • Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, forlænges fristen til førstkommende hverdag. Såfremt køber i købsaftalen ikke har modtaget oplysning som nævnt i loven, kan køber gøre ovennævnte fortrydelsesret gældende, på betingelse af at køber giver mundtlig eller skriftlig underretning herom til ejendomsmægleren, senest tre måneder og 14 dage efter aftalens indgåelse, dog senest 14 dage efter den dag, hvor skriftlig meddelelse med de manglende oplysninger er kommet frem til køber.